Články

TERMODIAGNOSTIKA V PRAXI A AKÉ MERANIE JE PRE VÁS VHODNÉ?

Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Pre odhaľovanie únikov tepla sa používa bezkontaktné meranie povrchových teplôt termovízne kameru (termodiagnostika) a meranie vzduchotesnosti konštrukcií metódou Blower-Door test. Meranie možno rozdeliť do 4 základných typov, ktoré sa líšia náročnosťou a predovšetkým množstvom informácií, ktoré sú z meraní získané.

termodiagnostika v praxi
celý článok Termodiagnostika v praxi – aké meranie je pre vás vhodné?  

 

PREČO MÁM PLESNE V BYTE?

Ing. Marek Farárik

Pliesne obvykle vznikajú na obvodových konštrukciách domov v miestach výrazných tepelných mostov v závislosti na množstve vlhkosti v interiérovom vzduchu a vonkajšej teplote. Za tepelný most je označované miesto s nižšou povrchovou teplotou ako vykazuje okolitá konštrukcia.

Prečo mám plesne v byte?
celý článek Prečo mám plesne v byte?

 

AKO SPRÁVNE VETRAŤ

Ing. Marek Farárik

Správne vetranie bytov sa v súčasnej dobe stáva čím ďalej tým dôležitejšou témou. S postupnou revitalizáciou domov a najmä s výmenou okien končí doba, kedy bolo možné byt vyvetrať aj cez zatvorené okná.

ako správne vetrať
celý článok Ako správne vetrať

 

PREČO MI TEČIE DO PIVNICE, SUTERÉNU?

Ing. Marek Farárik

Nasťahovali ste sa do nového domu a zistili, že pri každom dlhšie trvajúcom daždi či v čase topenia sa snehu sa podlaha Vašeho suterénu zmení na bazén? Alebo v tom lepšom prípade sa na obvodových stenách objavia vlhké mapy a plesne? Verte, že v tomto ohľade zďaleka nie ste sami.

mokrá podlaha
celý článok Prečo mi tečie do pivnice, suterénu?

 

ZATEPLILI SME ALE NEŠETRÍME

Ing. Marek Farárik

Zrealizovali ste nákladnú rekonštrukciu Vašeho bytového domu, zateplili ste kompletne steny, strechu, vymenili okná a pritom ste nedosiahli očakávaných úspor? Možným dôvodom môže byť samozrejme energetickým auditorom (energetikom) chybne stanovená predpokladaná úspora energie vplyvom realizovaných opatrení. 

Zateplili sme ale nešetríme
celý článek Zateplili sme ale nešetríme

 

OPLATÍ SA ZATEPLOVAŤ

Ing. Marek Farárik

Zrejme každého, kto sa chystá zatepľovať starší dom, napadne, či sa to vôbec oplatí. Odpoveď na túto otázku sa odvíja od ceny energie, ktorou sa v dome vykuruje. Poďme sa teda pozrieť na prípady, kedy musíme za vykurovanie platiť.

Oplatí sa zateplovať
celý článok Oplatí sa zateplovať

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.