Oslnenie a osvetlenie

expertné služby v stavebníctveV rámci našich služieb z oblasti oslnenie a osvetlenie stavieb ponúkame:

Oslnenie bytov a rodinných domov

 • štúdia oslnenia pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
 • stanovenie zatienenia existujúcich rodinných a bytových domov
 • stanovenie oslnenia bytov v rodinných a bytových domoch

Denné osvetlenie

 • štúdia denného osvetlenia pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
 • znalecké posudky na účely súdnych konaní
 • stanovenie zatienenia existujúcich objektov
 • hodnotenie denného osvetlenia obytných a pobytových miestností (kancelárie, triedy, obchody, haly a pod.)
 • optimalizácia rozmerov, polohy a materiálov okien
 • optimalizácia farebného riešenia interiérov

Umelé osvetlenie

 • návrh a posúdenie umelého osvetlenia pobytových miestností (kancelárie, triedy, obchody, priemyselné haly a pod.)
 • optimalizácia rozmiestnenia svietidiel a farebného riešenia interiéru z hľadiska umelého osvetlenia
Kontaktujte nás: