Odborné publikácie, montážne návody, technické listy

Pre podporu sortimentu materiálov spoločnosti STAVEBNINY DEK vydávame rozličnú technickú dokumentáciu. Predovšetkým pre projektantov je určený odborný časopis DEKTIME a publikácie obsahujúce konštrukčné, technologické a materiálové riešenie skladieb a detailov jednotlivých skupín izolačných konštrukcií (šikmé strechy, ploché strechy, vegetačné strechy a strešné záhrady, izolácie spodnej stavby). Pre značkové výrobky DEK sú k dispozícii technické listy a montážne návody. Vydané publikácie si môžete stiahnúť v PDF z "Knižnice publikácií " uvedenej nižšie.

Knižnica publikácií (dostupných vo verzi PDF):

Platené odborné publikácie

ENCYKLOPEDIE VAD NEMOVITOSTÍ - 1. DÍL (HYDROIZOLACE, STATIKA, POVRCHY)

Encyklopédie vád nehnuteľností - 1 díl

Encyklopédie vád nehnuteľností - 1 díl - seznam

2012
Ing. Ctibor HŮLKA, Ing. Luboš KÁNĚ, Ing. Radim MAŘÍK, Ing. Jan MATIČKA, Ing. Tomáš KADEŘÁBEK

Publikácia sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je encyklopédia vád. Druhú časť tvorí kontrolný zoznam návodných otázok pre prevádzanie domácich inšpekcií technického stavu nehnuteľností. Aj laik pomocou kontrolného zoznamu ľahko vyhľadá vady a riziká budúcich vád. Katalógové listy vád potom slúžia pre informáciu o závažnosti zistených vád, o spôsobe ich odstránenia a o nákladoch spojených 
s odstránením vady.

Jazyk: český
264 strán, 1. vydanie, viazaná väzba
Cena: 20,70 EUR vrátane DPH + poštovné
ISBN 978-80-87215-11-1

Pre objednanie použite kontaktný formulár vpravo.

ENCYKLOPEDIE VAD NEMOVITOSTÍ - 2. DÍL (ZVUK A HLUK, POŽÁR A BEZPEČNOST, ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST, ÚNIKY TEPLA)

Encyklopédie vád nehnuteľností - 2 díl

2014
Ing. Ctibor HŮLKA, Ing. Luboš KÁNĚ, Ing. Radim MAŘÍK, Ing. Jan MATIČKA, Radek DĚDINA, Ing. Leoš MARTIŠ, Ing. Lubomít ODEHNAL, Ing. Roman PAVELKA

V druhom dieli ENCYKLOPEDIE sú predstavené vady a poruchy v ďalších základných technických oboroch týkajúcich sa technického stavu nehnuteľností: zvuk a hluk, požiar a bezpečnosť, zdravotná nezávadnosť, úniky tepla. Pre jednotlivé obory je vždy uvedený prehľad všetkých typických porúch, a  u každej poruchy je riziko vysvetlené  a popísané. Ďalej sú vypísané aj ovplyvňujúce faktory a prejavy, podľa ktorých jednotlivé riziká porúch môžeme rozpoznať.

Jazyk: český
240 strán, 1. vydanie, viazaná väzba
Cena: 20,70 EUR vrátane DPH + poštovné
ISBN 978-80-87215-13-5

Pre objednanie použite kontaktný formulár vpravo.

ENCYKLOPEDIE VAD NEMOVITOSTÍ - 3. DÍL (TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV)

Encyklopédie vád nehnuteľností - 3 díl

2015
Ing. Ctibor HŮLKA, Ing. Luboš KÁNĚ, Ing. Radim MAŘÍK, Ing. Radek DĚDINA

V treťom dieli sú predstavené vady a poruchy týkajúce sa oboru technické zariadenia budov. Pre celý obor je uvedený prehľad všetkých typických porúch, a u každej poruchy ( alebo skôr rizika poruchy) je riziko vysvetlené a popísané. Ďalej sú vypísané aj ovplyvňujúce faktory a prejavy, podľa ktorých jednotlivé riziká porúch  môžeme rozpoznať.

Jazyk: český
132 strán, 1. vydanie, viazaná väzba
Cena: 19,25 EUR vrátane DPH + poštovné
ISBN: 978-80-87215-18-0

Pre objednanie použite kontaktný formulár vpravo.

DIAGNOSTIKA STAVEB - HYDROIZOLACE, TERMOGRAFIE, BLOWER DOOR TEST, AKUSTIKA

Diagnostika staveb

2017
Ing. Jan PEŠTA, Ing. David TESAŘ, Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D.

V publikácii sú uvedené základné postupy pre diagnostiku stavieb a jednotlivých konštrukcií z pohľadu hydroizolácií, tepelnej techniky a akustiky. Výber oborov nie je náhodný a zameriava sa na najobvyklejšie vady na stavbách, teda na zatekanie a defekty hydroizolácií, tepelnotechnické problémy a problémy so šírením hluku. Publikácia je aktuálna k septembra 2017.

Jazyk: český
124 strán, 3. vydanie, viazaná väzba
Cena: 13,30 EUR vrátane DPH + poštovné
ISBN 978-80-906119-1-7

Pre objednanie použite kontaktný formulár vpravo.


VÝHODNÉ CENOVÉ BALÍČKY:

balíček publikácií 1

Encyklopedie komplet

Všetky 3 diely publikácie Encyklopedie vad nemovitostí

Cena:  42,60 EUR vrátane DPH + poštovné

Pre objednanie použite kontaktný formulár vpravo.

balíček publikácií 2

NEMOPAS komplet

Všetky 3 diely publikácie Encyklopedie vad nemovitostí a publikácia Diagnostika stavieb

Cena:  51,40 EUR vrátane DPH + poštovné

Pre objednanie použite kontaktný formulár vpravo.

Kontaktujte nás: