Projekčná činnosť

expertné služby v stavebníctvePre podporu projektantov a investorov ponúkame projekty čiastkových
konštrukcií, ktorými sa v našej špecializovanej praxi dlhodobo zaoberáme. Ide teda o projekty častí obalových plášťov (strechy, spodná stavba) nových, rekonštruovaných či revitalizovaných budov.

Služby pre hodnotenie a správny návrh stavieb

Stavebno-technické prieskumy a posudky:

  • vykonávanie sond do konštrukcií, overovanie skladieb
  • analýza vlastností stavebných materiálov (vlhkosť, salinita a pod.)
  • určovanie statických vlastností existujúcich konštrukcií
  • prieskumy historických konštrukcií
  • odbery vzoriek a mykologické rozbory

Projekty plochých striech a terás

Spracovávame projekty nových i rekonštruovaných striech. V prípade projektovania opráv a rekonštrukcií plochých striech a terás vychádzame vždy z podrobného prieskumu strechy vrátane prevedenia overovacích sond do skladby strechy.

Projekty sanačných opatrení pre vlhké murivo

Spracovanie návrhov a projektových dokumentácií pre odstránenie prenikania vlhkosti do obvodových konštrukcií spodnej stavby objektu a sanácie vlhkého muriva. Návrh a projektová dokumentácia vždy vychádza z prieskumu daného objektu. Jeho súčasťou môžu byť sondy do obvodových konštrukcií pre overenie stavu vlhkosti alebo salinity muriva, prípadne kopané sondy zo strany exteriéru pre overenie stavu súčasnej hydroizolačnej ochrany spodnej stavby.

Riešenie konštrukčných detailov

Spracovanie typických a atypických detailov na základe podkladov od objednávateľa alebo vlastného prieskumu.

Kontaktujte nás: