Projekčná činnosť

expertné služby v stavebníctvePre podporu projektantov a investorov ponúkame projekty čiastkových
konštrukcií, ktorými sa v našej špecializovanej praxi dlhodobo zaoberáme. Ide teda o projekty častí obalových plášťov (strechy, spodná stavba) nových, rekonštruovaných či revitalizovaných budov.

Služby pre hodnotenie a správny návrh stavieb

Stavebno-technické prieskumy a posudky:

  • vykonávanie sond do konštrukcií, overovanie skladieb
  • analýza vlastností stavebných materiálov (vlhkosť, salinita a pod.)
  • určovanie statických vlastností existujúcich konštrukcií
  • prieskumy historických konštrukcií
  • odbery vzoriek a mykologické rozbory

Projekty plochých striech a terás

Spracovávame projekty nových i rekonštruovaných striech. V prípade projektovania opráv a rekonštrukcií plochých striech a terás vychádzame vždy z podrobného prieskumu strechy vrátane prevedenia overovacích sond do skladby strechy.

Projekty sanačných opatrení pre vlhké murivo

Spracovanie návrhov a projektových dokumentácií pre odstránenie prenikania vlhkosti do obvodových konštrukcií spodnej stavby objektu a sanácie vlhkého muriva. Návrh a projektová dokumentácia vždy vychádza z prieskumu daného objektu. Jeho súčasťou môžu byť sondy do obvodových konštrukcií pre overenie stavu vlhkosti alebo salinity muriva, prípadne kopané sondy zo strany exteriéru pre overenie stavu súčasnej hydroizolačnej ochrany spodnej stavby.

Riešenie konštrukčných detailov

Spracovanie typických a atypických detailov na základe podkladov od objednávateľa alebo vlastného prieskumu.

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.