Kontakty

DEKPROJEKT SR s.r.o.
projekčné služby, služby stavebnej fyziky, energetiky a diagnostiky

Centrála spoločnosti:
Kamenná ul. 6
010 01 Žilina

IČO: 48078336
DIČ: 2120060954

Pobočka Dekprojekt Bratislava
Elektrárenská 2
831 04 Bratislava III

Ing. Marek Farárik
Tel.: +421 902 906 680
e-mail: marek.fararik@dek-sk.com

Pobočka Dekprojekt Banská Bystrica
Majerská cesta 96
974 01 Banská Bystrica

Ing. Marek Farárik
Tel.: +421 902 906 680
e-mail: marek.fararik@dek-sk.com

Pobočka Dekprojekt Žilina
Kamenná ul. 6
010 01 Žilina

Ing. Marek Farárik
Tel.: +421 902 906 680
e-mail: marek.fararik@dek-sk.com

Pobočka Dekprojekt Košice
Južná trieda 74
040 01 Košice

Bc. Matej Porkert
Tel.: +421 901 794 977
e-mail: matej.porkert@dek-sk.com


Technici na pobočkách STAVEBNINY DEK
technická podpora k sortimentu

Kraje Bratislavský, Nitriansky, Trnavský
STAVEBNINY DEK
Elektrárenská 2
831 04 Bratislava III

Ing. Petr Foltas
Tel.: +421 901 794 934
petr.foltas@dek-sk.com

Kraje Žilinský, Banskobystrický
a Trenčianský

STAVEBNINY DEK
Kamenná ul. 6
010 01 Žilina

Ing. Michal Vallo
Tel.: +421 901 794 999
michal.vallo@dek-sk.com

Kraj Prešovský
STAVEBNINY DEK
Partizánska 1849
058 01 Poprad

Ing. Pavol Majdlen
Tel.: +421 902 950 397
pavol.majdlen@dek-sk.com

Kraj Košický
STAVEBNINY DEK
Južná trieda 74
040 01 Košice

Ing. Pavol Majdlen
Tel.: +421 902 950 397
pavol.majdlen@dek-sk.com

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.