Akustika

expertné služby v stavebníctveV rámci našich služieb z oblasti akustiky ponúkame:

Akustické štúdie

  • hlukové štúdie pre všetky fázy projektovej dokumentácie
  • štúdie pre hluk z dopravy, stavebnej činnosti a stacionárnych zdrojov (VZT, tepelné čerpadlá, diesel agregáty a pod.)

Stavebná a priestorová akustika

  • supervízia projektovej dokumentácie
  • posúdenie vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti stien a stropov
  • návrh úprav pre zlepšenie vzduchovej alebo kročajovej nepriezvučnosti konštrukcií
  • návrh riešenia priestorov z hľadiska doby dozvuku a priestorovej akustiky
Kontaktujte nás: