Inšpekcia nehnuteľností NEMOPAS

Nekupujte mačku vo vreci, jednoducho odhaľte skryté nedostatky pred kúpou.

Malý vlhký fliačik v podkroví alebo drobná prasklina v strope môže skrývať problém za niekoľko stoviek, tisíc eur. Zjavné aj skryté technické problémy vyhľadáva náš tím inšpektorov v rámci služby inšpekcie nehnuteľností NEMOPAS.

Rýchly kontakt:

mobil: +421 902 906 680
e-mail: info@nemopas.sk

nemopas

Čo je inšpekcia nehnuteľností?

Inšpekcia nehnuteľností NEMOPAS pomáha kupujúcim aj predávajúcim na realitnom trhu zistiť skutočný technický stav nehnuteľnosti. Inšpekcia nehnuteľnosti Vám ušetrí peniaze za budúce neplánované opravy nehnuteľnosti a znižuje riziká realitného obchodu.

Inšpekciu NEMOPAS realizuje certifikovaný inšpektor nehnuteľností, ktorý má vzdelanie a prax v odbore pozemných stavieb a technického zariadenia budov. Pri nových domoch a bytoch inšpektor pomáha majiteľovi s prevzatím nehnuteľnosti od realizačnej firmy alebo developera. Majiteľ má šancu pomocou inšpekcie významne znížiť riziko výskytu skrytých aj očividných nedostatkov a vyhne sa tak budúcim nepríjemnostiam pri reklamáciách.

V našej videoprezentácii si môžete prehliadnuť viac podrobností o inšpekcii nehnuteľností Nemopas. Video bolo nakrútené v spolupráci s SPP.

Čo inšpekcia nehnuteľností Nemopas hodnotí?

Nemopas sa opiera o prepracovanú metodiku vyhľadávania rizikových a chybných riešení v 8 technických odboroch, ktoré významnou mierou ovplyvňujú bezpečnosť a pohodu pri užívaní nehnuteľnosti. Metodiku vypracovali odborníci zo Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované skúšobné laboratoratórium AtelierDek. Metodika Nemopas preveruje pri nehnuteľnosti výskyt viac ako 100 nedostatkov a rizík budúcich nedostatkov v nasledujúcich technických odboroch:

  • Statika
  • Úniky tepla
  • Izolácie proti vode
  • Zvuk a hluk
  • Technické zariadenia budovy
  • Bezpečnosť nehnuteľnosti pri užívaní a požiarna bezpečnosť
  • Zdravé bývanie
  • Povrch podláh a stien

Čo je výstupom plnej inšpekcie nehnuteľností?

Certifikovaný inšpektor nehnuteľností podrobne preskúmava predmetný dom alebo byt. Na základe prieskumu inšpektor vypracuje podrobnú správu o stave budovy vo vybraných technických odboroch a technický preukaz nehnuteľnosti.

Technický preukaz nehnuteľnosti NEMOPAS pre jednotlivé odbory prehľadne informuje o počte nájdených nedostatkov a rizikových riešeniach, ktoré môžu v budúcnosti k nedostatkom viesť. Pokiaľ si zákazník zvolí inšpekciu Nemopas vrátane ocenenia ziskaných nedostatkov, popíše inšpektor postup a cenu sanácie každej zistenej chyby alebo rizikového riešenia. Súčasťou podrobnej správy inšpekcie Nemopas je popis nedostatkov, ktoré na nehnuteľnosti nenastanú.

Inšpekcia nehnuteľnosti je k dispozícii do 7 pracovných dní

Do 48 hod. od prijatia objednávky Vás bude kontaktovať príslušný regionálny inšpektor nehnuteľností. Počas jednej návštevy dôjde ku kompletnému prevereniu domu či bytu. Do šiestich pracovných dní po poslednej návšteve objektu dostane zákazník Technický preukaz nehnuteľnosti NEMOPAS.

Ďalšie varianty inšpekcie nehnuteľností

Nemopas ponúka okrem plnej inšpekcie ďalšie zjednodušené varianty inšpekcie nehnuteľnosti:

  1. Prevzatie bytu, prehliadka spolu s certifikovaným inšpektorom NEMOPAS - certifikovaný inšpektor nehnuteľností sa zúčastní prehliadky alebo prevzatia bytu alebo rodinného domu a počas prehliadky upozorňuje zákazníka na očividné nedostatky a riziká skrytých nedostatkov.
  2. Konzultácia s certifikovaným inšpektorom NEMOPAS - certifikovaný inšpektor nehnuteľností sa zúčastní konzultácie na predmetnej nehnuteľnosti (byt / rodinný dom) a počas konzultácie upozorňuje zákazníka na očividné nedostatky a riziká skrytých nedostatkov.

Pri prevzatí bytu či domu od realizačnej firmy alebo developera pomáha inšpektor s vyplnením odovzdávacieho protokolu a kontrolu zazmluvneného štandardu zrealizovania a vybavenia domu či bytu.
Pri prehliadke inšpektor nehnuteľnosť zhodnotí a v prípade podozrení na vážne skryté nedostatky odporúčí aj ďalší diagnostický postup.

Rýchly kontakt:

mobil: +421 902 906 680
​e-mail: info@nemopas.sk

Kontaktujte nás: