Odborné posudky

Odborný posudok sa väčšinou vypracováva v súvislosti s „energetikou stavieb“ na posúdenie konkrétnej požiadavky súvisiacej s potrebou energie v budove. Odborný posudok môže konkrétnu požiadavku zhodnotiť s väčšou podrobnosťou ako energetická štúdia alebo energetický audit. V ostatných prípadoch je treba zvážiť, či Vaše požiadavky o potrebných výstupoch a informáciách nie sú skôr v kompetencii energetickej štúdie, energetického auditu alebo projektového hodnotenia - energetické kritérium.

Kontaktujte nás: