Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť DEKPROJEKT SR s.r.o. - poskytovateľ specializovyných služieb v rámci skupiny Atelier DEK sa v obchodných vzťahoch riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) platnými od 25.mája 2018.

Kontaktujte nás: