Termovízne meranie

expertné službyTermovízne meranie a termodiagnostika

Pokiaľ neviete, ktorý typ merania je pre Vás vhodný, prečítajte si tento článok:

  • termovízne merania domu (priestoru) z exteriéru
  • termovízne merania domu (priestoru) z interiéru za prirodzených tlakových podmienok
  • termovízne merania domu (priestoru) z interiéru pri udržiavanom podtlaku v interiéri
  • termovízne merania domu (priestoru) z exteriéru pri udržiavanom pretlaku v interiéri
  • termodiagnostika podľa požiadaviek certifikačnej metódy BREEAM

Počet vyhotovených snímkov závisí predovšetkým na type kamery (zornom poli) a odstupových vzdialenostiach. Preto nám príde voči zákazníkovi nefér  uvádzať cenu za meranie podľa počtu termogramov, zvyčajne sú tak opomenuté dôležité detaily. Naša cena je vždy za komplexnú službu.

K problematike diagnostiky stavieb termovíznou kamerou sme vydali tieto knihy.

Kontaktujte nás: