Certifikácia (BREEAM, LEED)

expertné služby v stavebníctvePre medzinárodné certifikačné systémy BREEAM (britský) a LEED (americký) ponúkame:

Spracovanie čiastkových odborných správ pre uvedené typy certifikácie

  • naši špecialisti  na energetiku, ekológiu a vnútorné prostredie budov (tepelná technika, vetranie, osvetlenie, akustika, kvalita vzduchu apod.) spracujú potrebné dokumenty
  • modifikácie dokumentov vyžadovaných slovenskou legislatívou, ktoré možno v niektorých prípadoch použiť (úspora nákladov)

Zabezpečenie samotného procesu certifikácie pre BREEAM a LEED

  • komplexné poradenstvo a koordinačná činnosť pre vypracovanie dokumentácie potrebnej pre účely certifikácie
  • máme vo svojich radoch špecialistov na oba typy certifikácie

Poradenská a konzultačná činnosť pre uvedené typy certifikácie

  • optimalizácia projektu pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku certifikácie
  • s optimalizáciou je dôležité začať na samom začiatku projekčných prác

Program DesignBuilder

Od roku 2012 sme oficiálnym distribútorom programu DesignBuilder pre Slovensko, Českú republiku, Poľsko a Maďarsko. Viac infromácií o programe nájdete na samostatném webu programu DesignBuilder.

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.