Blower door test

Ponuka služieb

Blower door test, vzduchotesnosť, prievzdušnosť (rodinné domy a byty)

 • konzultácie k meraniu
 • stanovenie objemu a plôch meraného priestoru (výpočtom z projektovej dokumentácie alebo zameraním na stavbe)
 • príprava stavby na meranie prievzdušnosti
 • meranie intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa medzi interiérom a exteriérom (hodnota n50) – za podtlaku aj pretlaku podľa požiadaviek STN EN ISO 9972 (predtým STN EN 13829)
 • vyhodnotenie merania podľa platnej legislatívy
 • detekcia netesností jednou z detekčných metód

Blower door test veľkoobjemových priestorov (haly, štadióny, bytové domy)

 • konzultácie k meraniu
 • pomoc s riešením projektu z hľadiska prievzdušnosti od konceptu až po meranie
 • máme k dispozícii zariadenie o celkovom výkone až 100 000 m3/h a môžeme merať priestory o celkovom objeme až cca 1 000 000 m3
 • preukázanie splnenia požadovanej hodnoty  qE50 ≤ 2,5 m3/(m2.h) alebo qE50 ≤ 5,0 m3/(m2.h) podľa certifikačnej metodiky BREEAM
 • naše skúsenosti sú okrem iného zhrnuté v tomto článku

Ostatné diagnostické služby

 • tlakové analýzy objektov a medzi priestormi v rámci jedného objektu
 • dlhodobý monitoring tlakových diferencií medzi priestormi
 • in situ meranie škárovej  prievzdušnosti stavebných prvkov (napr. okná, fasádne dielce, vetracie štrbiny apod.)

K problematike diagnostiky stavieb metódou blower door sme vydali tieto knihy.

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.