Blower door test

Ponuka služieb

Blower door test, vzduchotesnosť, prievzdušnosť (rodinné domy a byty)

 • konzultácie k meraniu
 • stanovenie objemu a plôch meraného priestoru (výpočtom z projektovej dokumentácie alebo zameraním na stavbe)
 • príprava stavby na meranie prievzdušnosti
 • meranie intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa medzi interiérom a exteriérom (hodnota n50) – za podtlaku aj pretlaku podľa požiadaviek STN EN ISO 9972 (predtým STN EN 13829)
 • vyhodnotenie merania podľa platnej legislatívy
 • detekcia netesností jednou z detekčných metód

Blower door test veľkoobjemových priestorov (haly, štadióny, bytové domy)

 • konzultácie k meraniu
 • pomoc s riešením projektu z hľadiska prievzdušnosti od konceptu až po meranie
 • máme k dispozícii zariadenie o celkovom výkone až 100 000 m3/h a môžeme merať priestory o celkovom objeme až cca 1 000 000 m3
 • preukázanie splnenia požadovanej hodnoty  qE50 ≤ 2,5 m3/(m2.h) alebo qE50 ≤ 5,0 m3/(m2.h) podľa certifikačnej metodiky BREEAM
 • naše skúsenosti sú okrem iného zhrnuté v tomto článku

Ostatné diagnostické služby

 • tlakové analýzy objektov a medzi priestormi v rámci jedného objektu
 • dlhodobý monitoring tlakových diferencií medzi priestormi
 • in situ meranie škárovej  prievzdušnosti stavebných prvkov (napr. okná, fasádne dielce, vetracie štrbiny apod.)

K problematike diagnostiky stavieb metódou blower door sme vydali tieto knihy.

Kontaktujte nás: