Tepelná technika

expertné služby v stavebníctveV rámci našich služieb z oboru tepelná technika ponúkame:

Skladby a detaily

 • návrh a posúdenie skladieb (jednorozmerné šírenie tepla)
 • návrh a posúdenie detailov (viacrozmerné šírenie tepla – 2D, 3D)
 • stanovenie súčiniteľa prestupu a priemerného súčiniteľa prestupu tepla
 • stanovenie lineárnych a bodových čineteľov prestupu tepla
 • simulácia šírenia tepla konštrukciou
 • množstvo skondezovanej vlhkosti v konštrukcii a ročná bilancia kondezácie a vyparovania vodnej pary
 • povrchové teploty

Extrémne priestory – priestory s náročným vnútorným prostredím

 • vnútorná klíma a návrh konštrukcií zimných štadiónov, mraziarní, bazénov a vlhkých prevádzok

Nízkoenergetické (NED) a energeticky pasívne domy

 • komplexné odborné služby pre návrh a projekt pasívnych domov

Tepelná stabilita miestnosti

 • posúdenie tepelnej stability v letnom a zimnom období
 • návrh opatrení v prípade nevyhovujúceho stavu

Supervízia projektovej dokumentácie

 • kontrola projektov
 • vytipovanie kritických skladieb, detailov alebo priestorov a ich posúdenie
 • odporúčanie úprav
Kontaktujte nás: