Tepelná technika

expertné služby v stavebníctveV rámci našich služieb z oboru tepelná technika ponúkame:

Skladby a detaily

 • návrh a posúdenie skladieb (jednorozmerné šírenie tepla)
 • návrh a posúdenie detailov (viacrozmerné šírenie tepla – 2D, 3D)
 • stanovenie súčiniteľa prestupu a priemerného súčiniteľa prestupu tepla
 • stanovenie lineárnych a bodových čineteľov prestupu tepla
 • simulácia šírenia tepla konštrukciou
 • množstvo skondezovanej vlhkosti v konštrukcii a ročná bilancia kondezácie a vyparovania vodnej pary
 • povrchové teploty

Extrémne priestory – priestory s náročným vnútorným prostredím

 • vnútorná klíma a návrh konštrukcií zimných štadiónov, mraziarní, bazénov a vlhkých prevádzok

Nízkoenergetické (NED) a energeticky pasívne domy

 • komplexné odborné služby pre návrh a projekt pasívnych domov

Tepelná stabilita miestnosti

 • posúdenie tepelnej stability v letnom a zimnom období
 • návrh opatrení v prípade nevyhovujúceho stavu

Supervízia projektovej dokumentácie

 • kontrola projektov
 • vytipovanie kritických skladieb, detailov alebo priestorov a ich posúdenie
 • odporúčanie úprav

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.