Základné informácie

expertné služby v stavebníctvePod značkou ATELIER DEK pôsobia všetci technickí pracovníci v rôznych zložkách skupiny DEK:

  • v DEK a.s. pôsobia pracovníci technického servisu, ktorý sa zaoberajú predovšetkým materiálovým inžinierstvom a zaisťujú v regiónoch na území Českej a Slovenskej republiky technickú podporu projektantom, investorom a realizačným firmám pri navrhovaní a realizácii meteriálov zo sortimentu DEK a komunikácii s projektantami – účastníkmi programu DEKPARTNER
  • V spoločnosti STAVEBNINY DEK pôsobia technici zaisťujúci v regiónoch na uzemí Českej a Slovenskej republiky technickú podporu projektantom, investorom a realizačnýcm firmám pri navrhovaní a realizácii materiálov zo sortimentu DEK a komunikáciu s projektantmi - účastníkmi programu DEKPARTNER.
  • v spločnosti DEKPROJEKT SR s.r.o. pôsobia špecialisti, ktorí riešia zákazky z oborov uvedených v ľavom menu Ponuka služieb

Pracovníci ATELIER DEK sa spoločne vzdelávajú, zdieľajú technické informácie a poznatky zo svojej činnosti a tiež spoločne publikujú. Pri svojej činnosti vychádzajú zo všeobecnej teórie izolácií a konštrukcií stavieb vytváranej v expertnej a znaleckej kancelárii KUTNAR – IZOLACE STAVEB.

Tímy využívajú dlhoročné skúsenosti vlastných pracovníkov a ďalej poradcov z výrobnej, realizačnej, obchodnej, projektovej aj súdnej sféry. Ctia tradície českej i svetovej izolačnej techniky, ktorú sa snažia obohatiť o súčasné poznanie aj vývojové trendy.

Kontaktujte nás: