Základné informácie

expertné služby v stavebníctvePod značkou ATELIER DEK pôsobia všetci technickí pracovníci v rôznych zložkách skupiny DEK:

  • v DEK a.s. pôsobia pracovníci technického servisu, ktorý sa zaoberajú predovšetkým materiálovým inžinierstvom a zaisťujú v regiónoch na území Českej a Slovenskej republiky technickú podporu projektantom, investorom a realizačným firmám pri navrhovaní a realizácii meteriálov zo sortimentu DEK a komunikácii s projektantami – účastníkmi programu DEKPARTNER
  • V spoločnosti STAVEBNINY DEK pôsobia technici zaisťujúci v regiónoch na uzemí Českej a Slovenskej republiky technickú podporu projektantom, investorom a realizačnýcm firmám pri navrhovaní a realizácii materiálov zo sortimentu DEK a komunikáciu s projektantmi - účastníkmi programu DEKPARTNER.
  • v spločnosti DEKPROJEKT SR s.r.o. pôsobia špecialisti, ktorí riešia zákazky z oborov uvedených v ľavom menu Ponuka služieb

Pracovníci ATELIER DEK sa spoločne vzdelávajú, zdieľajú technické informácie a poznatky zo svojej činnosti a tiež spoločne publikujú. Pri svojej činnosti vychádzajú zo všeobecnej teórie izolácií a konštrukcií stavieb vytváranej v expertnej a znaleckej kancelárii KUTNAR – IZOLACE STAVEB.

Tímy využívajú dlhoročné skúsenosti vlastných pracovníkov a ďalej poradcov z výrobnej, realizačnej, obchodnej, projektovej aj súdnej sféry. Ctia tradície českej i svetovej izolačnej techniky, ktorú sa snažia obohatiť o súčasné poznanie aj vývojové trendy.

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.