Oplatí sa zateplovať

Ing. Marek Farárik

Zrejme každého, kto sa chystá zatepľovať starší dom, napadne, či sa to vôbec oplatí. Odpoveď na túto otázku sa odvíja od ceny energie, ktorou sa v dome vykuruje. Pokiaľ máte v dome kotol na drevo a používate drevo z Vášho lesa, za ktoré nič neplatíte, potom je jasné, že zateplením síce znížite tepelné straty a teda aj spotrebu dreva, ale na Vašich nákladoch za vykurovanie sa to nijako neprejaví. Potom samozrejme nemôžeme ani hovoriť o návratnosti peňazí utratených za zateplenie. Takýchto domov, kde by majiteľ kúril „zadarmo“ ale moc nie je. Poďme sa teda pozrieť na prípady, kedy musíme za vykurovanie platiť.

Pri starších rodinných domoch sa vykuruje najčastejšie uhlím, plynom, alebo elektrinou. Pri bytových domoch je najčastejšie centrálne zásobovanie teplom, alebo vykurovanie plynom. Z uvedených spôsobov vykurovania je najlacnejším hnedé uhlie, nasleduje čierne uhlie, plyn, centrálne zásobovanie a najdrahšia je elektrina. Čím používame drahší zdroj energie, tým viac sa oplatí zatepľovať. Najvýhodnejšie je teda zatepľovať domy, kde sa vykuruje elektrinou, alebo pomocou centrálneho zásobovania, ale investícia je spravidla návratná aj pri ostatných spôsoboch vykurovania.

Pre konkrétnu predstavu si ukážme príklad bežného 30 rokov starého dvojpodlažného rodinného domu o podlahovej ploche 160 m2. Jeho energetická náročnosť je približne 210 kW/(m2 . rok). To znamená náklady na vykurovanie približne 1.400 € ročne pri vykurovaní hnedým uhlím, 1.840 € čiernym uhlím, 1.840 € plynom a 2.600 € pri vykurovaní elektrinou. Zateplenie obvodových stien na odporúčanie normy, teda asi 10 cm tepelnej izolácie, nás bude stáť približne 9.040 €. Zateplením zlepšíme obvodové steny až 5x. Po zateplení bude energetická náročnosť domu približne o 30% nižšia, teda cca. 147 kW/m2 za rok. Na nákladoch za vykurovanie ušetríme ročne približne 400 € pokiaľ vykurujeme hnedým uhlím, 520 € pokiaľ plynom, alebo čiernym uhlím a dokonca 880 € pokiaľ vykurujeme elektrinou. Prostá ekonomická návratnosť zateplenia obvodových stien je teda od 11 rokov pri vykurovaní elektrinou až do 25 rokov pri vykurovaní hnedým uhlím. Keď zohľadníme aj očakávaný nárast cien energií, bude návratnosť ešte kratšia. Približne od 8 do 20 rokov. Keďže životnosť zateplenia je najmenej 30 rokov, potom je možné povedať, že investície do zateplenia obvodových stien sa určite oplatí. Zateplenie strechy má návratnosť o niečo horšiu ako zateplenie obvodových stien. Je to dané tým, že pôvodné obvodové steny sú tepelne horšie ako pôvodná strecha a je teda možné väčšie zlepšenie. Horšia návratnosť ako pri zateplení stien je tiež pri výmene okien. Tu je to spôsobené skôr tým, že cena za 1 m2 okien je vyššia ako cena za 1 m2  zateplenia steny.

fasáda detail fasády
detail kotvy detail balkónu

Pri starších bytových domoch  je to s výhodnosťou zateplenia podobné ako pri rodinných domoch. Napríklad pri najstarších panelákoch môžu byť návratnosti zateplenia dokonca ešte priaznivejšie. Naopak pri domoch postavených na konci 80.rokov a neskôr sa návratnosť zateplenia predlžuje. Je to spôsobené tým, že sa už používali lepšie konštrukcie. V podstate platí, že čím je dom starší, tým je aj výhodnosť zateplenia väčšia.

Čo sa týka nových budov, je realizácia z veľmi kvalitných obvodových konštrukcií už prakticky nutnosťou, pokiaľ nechcete, aby Vám náklady na vykurovanie stále viac zaťažovali Vašu peňaženku.

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.