Zateplili sme ale nešetríme

Ing. Marek Farárik

Zrealizovali ste nákladnú rekonštrukciu Vašeho bytového domu, zateplili ste kompletne steny, strechu, vymenili okná a pritom ste nedosiahli očakávaných úspor?

objekt pred zateplením objekt po zateplení

Možným dôvodom môže byť samozrejme energetickým auditorom (energetikom) chybne stanovená predpokladaná úspora energie vplyvom realizovaných opatrení. Nie vždy totiž energetický auditor, prípadne energetik spracuje svoje dielo kvalitne, teda zohľadní dôležité špecifikácie Vašeho domu. Môže sa totiž stať, že ste síce energetický audit (projektové hodnotenie z hľadiska energetiky - PHE) zaobstarali lacno, ale vybraný energetik ani neprišiel na prieskum a tiež svoje výpočty nekonfrontoval s reálnou fakturačnou spotrebou tepla. Výsledky energetického auditu, prípadne PHE, vrátane predpokladaných úspor potom budú s veľkou pravdepodobnosťou neporovnateľné s realitou.

Pokiaľ ste si ale vybrali energetika zodpovedného, potom je pomerne málo pravdepodobné, že by svojimi výpočtami dospel k zásadne zlému predpokladu energetickej úspory. Pokiaľ poznáte skladby stien a strechy, potom nie je výpočet úspory vplyvom zateplenia nijak zložitý. Pri výmene okien je výpočet úspory o niečo zložitejší, lebo výmenou okna neznížite len prechod tepla oknami, ale tiež znížite množstvo vetraného vzduchu, ale napriek tomu sa skúsený energetik moc mýliť nebude.

Nesúlad skutočnej úspory a úspory predpokladanej je potom potrebné hľadať inde. V princípe sa ponúkajú dva základné dôvody, prečo sa predpokladaná úspora nepotvrdila.

Prvým z nich je vykurovanie bytov na vyššiu teplotu ako pred rekonštrukciou. Často sa totiž stáva, že niektorí obyvatelia nezateplených domov s netesnými oknami nemôžu byt vykúriť na teplotu, ktorá by im vyhovovala. Po rekonštrukcii sa znížia tepelné straty a byt je už možné na vyššiu teplotu vykúriť. Obyvatelia bytu si teda zvýšili vďaka rekonštrukcii svoj komfort, ale úspora tepla sa tým vytratila.

Ďalším dôvodom môže byť zle fungujúca vykurovacia sústava. Taká sústava pracuje neefektívne, s veľkými tepelnými stratami. Zjednodušene by sa dalo povedať, že ak má mať vykurovacie teleso určitý výkon, je potrebné, aby do neho tieklo určité množstvo vody. Pokiaľ ale sústava nie je správne vyvážená, potom netečie potrebné množstvo vody kam potrebujeme, ale tam, kde je menší hydraulický odpor. Následkom toho niektoré časti sústavy nedokurujeme a niektoré časti sústavy prekurujeme. Správne nevyvážená sústava tiež nevie s dostatočnou účinnosťou využívať tepelné zisky, ktoré na objekt pôsobia. Či už sa jedná o tepelné zisky zo slnka alebo je nutné teplo z činností ako je žehlenie alebo varenie. Riešením tejto situácie je zrealizovanie vyváženia vykurovacej sústavy na základe kvalitného projektu vykurovacej sústavy. Investície do týchto služieb sa Vám veľmi oplatia. Po ich zrealizovaní sa Vám naplno prejavia úspory vyplývajúce zo zateplenia budovy. Naviac bude aj užívanie bytov komfortnejšie z hľadiska regulácie vnútornej teploty.

Kontaktujte nás: