Prečo mám plesne v byte?

Ing. Marek Farárik

Plesne obvykle vznikajú na obvodových konštrukciách domov v miestach výrazných tepelných mostov v závislosti na množstve vlhkosti v interiérovom vzduchu a vonkajšej teplote. Za tepelný most je označované miesto s nižšou povrchovou teplotou ako vykazuje okolitá konštrukcia.

Rizikové tepelné mosty sú obvykle spôsobené vadným riešením konštrukcie v danom mieste. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu sa pri určitom stupni nasýtenia na tomto chladnom mieste zráža (kondenzuje) a vzniká tak vhodné prostredie pre rast plesní.

Tento jav je typický napr. pre nezateplené železobetónové vence, prahy balkónových dverí, pripojovacie škáry okien, podstrešné kúty, sokle či rámy strešných okien, pod ktorými nie je inštalované funkčné vykurovacie teleso. K rastu plesní môže dôjsť aj v mieste, ktorého konštrukčné riešenie vyhovuje platnej legislatíve, pokiaľ interiérový vzduch obsahuje nadmerné množstvo vlhkosti. Plesne sa často vyskytujú aj na obvodových stenách pivníc, ktoré sú dotované nadmernou vlhkosťou napríklad v dôsledku defektu hydroizolačného systému.

Plesne sa môžu prejaviť aj v priebehu životnosti stavby v dôsledku určitého stavebného zásahu či zmeny chovania užívateľov v dome, spojené s produkciou vyššej vlhkosti. Typickým príkladom je výmena pôvodných okien za nové bez realizovania celkového zateplenia domu. Pred výmenou bola vodná para produkovaná v domácnosti (varením, sušením prádla, prítomnosťou väčšieho počtu rastlín či akvária) čiastočne odvádzaná do exteriéru samovoľne funkčnými škárami pôvodných, obvykle nie príliš tesných okien. Ich výmenou za nové a tesné už k úniku vodnej pary okennými škárami prakticky nedochádza, čo má za následok zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti.
Vyššia vlhkosť vzduchu znamená automaticky aj vyššie nároky na tepelný odpor obvodových konštrukcií a ku kondenzácii tak môže dôjsť aj pri vyššej povrchovej teplote konštrukcie ako tomu bolo pred výmenou. K úprave v takýchto prípadoch často stačí len optimalizácia spôsobu vetrania kritických miestností alebo v ideálnom prípade zateplenie obvodových konštrukcií domu.

Prítomnosť plesní v byte by sme nemali podceniť a čo najskôr zrealizovať potrebné kroky k jej odstráneniu. Plesne sú z hľadiska vplyvu na ľudský organizmus považované za toxinogény a alergény. Ak sa chceme plesní zbaviť natrvalo, je nutné predovšetkým odstrániť príčinu ich tvorby v spolupráci so skúseným stavebným odborníkom. Rastu plesní je možné predísť kontrolou a skorým detekovaním rizikových tepelných mostov za pomoci moderných diagnostických prístrojov (termohydrograf, termovízna kamera, Blower - door test a ďalšie).

 

Poskytnutie Vami uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Vami uvedené osobné údaje budeme spracovávať pre sprístupnenie obsahu našich webových stránok a ponuky produktov a služieb našou spoločnosťou a nebudeme ich poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem spracovateľa zakázky, ani poskytovať mimo územia EÚ. Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČ: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a.s., IČ: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina), spracovanie osobných údajov je realizované pre účely priameho marketingu v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú pre tento účel spracovávané po dobu neurčitú, do podania námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 3 nariadenia GDPR. Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie a právo podať námietku proti spracovaniu. Pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu, Vaše údaje nebudú pre účely priameho marketingu ďalej spracovávané a nebudú Vám zasielané ďalšie ponuky.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.