Energetika stavieb

expertné služby v stavebníctveEnergetická náročnosť má zásadný vplyv na prevádzkové náklady budovy z pohľadu zabezpečenia požadovaného vnútorného prostredia. Primárnym dôvodom prečo najnižšiu energetickú náročnosť budov je minimalizácia negatívnych enviromentálnych dopadov vznikajúcich pri výrobe a užívaní potrebnej energie pre prevádzku budovy.

Nižšiej energetickej náročnosti sa v súčasnej dobe dá dosiahnuť lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných materiálov, ako aj novými technickými a technologickými zariadeniami v oblasti vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania – klimatizácie a elektroinštalácií.

Naša spoločnosť ponúka:

Pokiaľ máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, vyplňte prosím tento formulár. Poskytnuté informácie slúžia pre DEKPROJEKT SR s.r.o. na vypracovanie cenovej ponuky. Informácie budú používané diskrétne a iba pre interné záležitosti DEKPROJEKT SR s.r.o. podľa § 271 Obchodného zákonníka.

Kontaktujte nás: