Termovízia a blower door test

V rámci našich služieb z oblasti diagnostiky stavieb ponúkame tieto merania:

Termografia a termodiagnostika

Pokiaľ neviete, ktorý typ merania je pre Vás vhodný, prečítajte si tento článok:

 • termografické merania domu (priestoru) z exteriéru
 • termografické merania domu (priestoru) z interiéru za prirodzených tlakových podmienok
 • termografické merania domu (priestoru) z interiéru pri udržiavanom podtlaku v interiéri
 • termografické merania domu (priestoru) z exteriéru při udržiavanom pretlaku v interiéri
 • termodiagnostika podľa požiadaviek certifikačnej metódy BREEAM

Počet vyhotovených snímkov závisí predovšetkým na type kamery (zornom poli) a odstupových vzdialenostiach. Preto nám príde voči zákazníkovi nefér  uvádzať cenu za meranie podľa počtu termogramov, zvyčajne sú tak opomenuté dôležité detaily. Naša cena je vždy za komplexnú službu.

Blower door test, vzduchotesnosť, prievzdušnosť (rodinné domy a byty)

 • konzultácie k meraniu
 • stanovenie objemu a plôch meraného priestoru (výpočtom z projektovej dokumentácie alebo zameraním na stavbe)
 • príprava stavby na meranie prievzdušnosti
 • meranie intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa medzi interiérom a exteriérom (hodnota n50) – za podtlaku aj pretlaku podľa požiadaviek STN EN ISO 9972 (predtým STN EN 13829)
 • vyhodnotenie merania podľa platnej legislatívy
 • detekcia netesností jednou z detekčných metód

Blower door test veľkoobjemových priestorov (haly, štadióny, bytové domy)

 • konzultácie k meraniu
 • pomoc s riešením projektu z hľadiska prievzdušnosti od konceptu až po meranie
 • máme k dispozícii zariadenie o celkovom výkone až 100 000 m3/h a môžeme merať priestory o celkovom objeme až cca 1 000 000 m3
 • preukázanie splnenia požadovanej hodnoty  qE50 ≤ 2,5 m3/(m2.h) alebo qE50 ≤ 5,0 m3/(m2.h) podľa certifikačnej metodiky BREEAM
 • naše skúsenosti sú okrem iného zhrnuté v tomto článku

Ostatné diagnostické služby

 • tlakové analýzy objektov a medzi priestormi v rámci jedného objektu
 • dlhodobý monitoring tlakových diferencií medzi priestormi
 • in situ meranie škárovej  prievzdušnosti stavebných prvkov (napr. okná, fasádne dielce, vetracie štrbiny apod.)

K problematike diagnostiky stavieb termovíznou kamerou a metódou blower door sme vydali tieto knihy.