grafický prvek
grafický prvek
grafický prvek

Ponuka služieb ATELIER DEK

Technici poskytujú technickú podporu k sortimentu spoločnosti DEKTRADE SR s.r.o.
Projekty zatepľovacích systémov (kontaktné aj nekontaktné), plochých striech, šikmých a strmých striech, hydroizolačnej ochrany spodných stavieb .....
www.specializovaneprojekty.sk
REVITALIZÁCIA STAVIEB
Komplexné projektové a inžinierske služby v oblastiach zateplovania, regenerácie a obnovy budov.
www.revitalizace-dek.sk
ENERGETIKA STAVIEB
Energetické certifikáty, projektové hodnotenia - energetické kritérium, energetické audity, energetické štúdie, odborné posudky ....
www.energeticka-certifikacia.sk
TERMOVÍZIA STAVIEB
Účinné nástroje na kontrolu kvality realizácie a užívania stavieb. Meranie termovíznou kamerou, meranie parametrov prostredia, kontrola vzduchotesnosti konštrukcií a objektov metódou Blower-Door test, meranie osvetlenia, merania akustických vlastností konštrukcií.
www.termovizia-stavieb.sk
TEPELNÁ TECHNIKA STAVIEB
Navrhovanie a posudzovanie stavieb z pohľadu tepelnej ochrany budov. Formovanie zásad navrhovania dielčich stavebných konštrukcií či objektov.
www.tepelnatechnikastavieb.sk

 
AKUSTIKA STAVIEB
Akreditovaná meranie hluku, doby dozvuku a vzduchové a kročajovej nepriezvučnosti. Posudzovanie stavebnej a priestorovej akustiky, hlukové štúdie, znižovanie hluku. Návrh a posudzovanie konštrukcií z hľadiska akustiky.

 

OSVETLENIE A OSLNENIE
Návrhy, posúdia a merania oslnenia a denného i umelého osvetlenia. Obytné, administratívne a priemyselné komplexy, školská zariadenia a individuálna zástavba. Zatienenie pozemkov.

 

Novinky